رفتن به محتوا

مدیران

اعضای هیئت مدیره کارآمد سیستم

پوریا شریف

موسس ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مدیر فنی

مهدی اسکندری

موسس و رئیس هیئت مدیره

معاونت فروش و بازاریابی

علی جابری

موسس و نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر تحقیق و توسعه

پیروز یزدیان

مدیر پشتیبانی و استقرار

  • Accepted file types: pdf.
    لطفا فایل رزومه خود را با فرمت .pdf و حداکثر تا حجم 10 مگابایت بارگذاری کنید.